hot line Tư vấn
0903 08 6969
hot line CSKH
0918 170 175

Email: mekongsongtien@gmail.com

Facebook:

Du lịch Thới Sơn-Cồn Phụng

Du lịch Mekong Sông Tiền

Du lịch Mekong Sông Tiền

Hỗ trợ trực tuyến

hot line Tư vấn
0903 08 6969
hot line CSKH
0918 170 175

Email: mekongsongtien@gmail.com

Facebook:

Du lịch Thới Sơn-Cồn Phụng

Bạn đang ở đây : Trang chủ » Vé máy bay

Vé máy bay

Vé máy bay

07/05/2015 - 11:29:17 | webadmin

Giá vé máy bay mà Quý khách hàng có thể tham khảo. Lưu ý giá vé máy bay có thể thay đổi theo thời gian.

Vé máy bay

 

Vé máy bay Vinh đi Hà Nội (VN1710 – 2013)

Vé máy bay Vinh đi Hà Nội (VN1710 – 2013)

Chuyến bay: 
Giá từ: 
Liên hệ. 
Giờ bay: Giờ đến: 
Tần xuất: 
Khởi hành:

Vé máy bay đi Hải Phòng (BL513 – 2013)

Vé máy bay đi Hải Phòng (BL513 – 2013)

Chuyến bay: 
Giá từ: 
Liên hệ. 
Giờ bay: Giờ đến: 
Tần xuất: 
Khởi hành:


Vé máy bay đi Hải Phòng từ TP Hồ Chí Minh (BL510 – 2013)

Vé máy bay đi Hải Phòng từ TP Hồ Chí Minh (BL510 – 2013)

Chuyến bay: 
Giá từ: 
Liên hệ. 
Giờ bay: Giờ đến: 
Tần xuất: 
Khởi hành:

Vé máy bay đi Hà Nội xuất phát từ TP HCM (VN220 – 2014)

Vé máy bay đi Hà Nội xuất phát từ TP HCM (VN220 – 2014)

Chuyến bay: VN220 
Giá từ: 
1.765.000 đ 
Giờ bay: 5:30 Giờ đến: 7:30
Tần xuất: Hàng ngày
Khởi hành: Tp Hồ Chí Minh (SGN)

Vé máy bay đi Hải Phòng xuất phát từ TP HCM (VN1182 – 2014)

Vé máy bay đi Hải Phòng xuất phát từ TP HCM (VN1182 – 2014)

Chuyến bay: VN1182
Giá từ: 
1.160.000 đ 
Giờ bay: 7:00 Giờ đến: 9:00
Tần xuất: Hàng ngày
Khởi hành: Tp Hồ Chí Minh (SGN)

Vé máy bay đi Vinh xuất phát từ TP HCM (VN1263 – 2014)

Vé máy bay đi Vinh xuất phát từ TP HCM (VN1263 – 2014)

Chuyến bay: VN1262
Giá từ: 
1.765.000 đ 
Giờ bay: 12:10 Giờ đến: 13:55
Tần xuất: Hàng ngày
Khởi hành: Tp Hồ Chí Minh (SGN)

Vé máy bay đi Thanh Hóa xuất phát từ TP HCM (VN1270 – 2014)

Vé máy bay đi Thanh Hóa xuất phát từ TP HCM (VN1270 – 2014)

Chuyến bay: VN1270
Giá từ: 
1.765.000 đ 
Giờ bay: 8:10 Giờ đến: 10:00
Tần xuất: Hàng ngày
Khởi hành: Tp Hồ Chí Minh (SGN)

Vé máy bay đi Đồng Hới xuất phát từ TP HCM (VN1400 – 2014)

Vé máy bay đi Đồng Hới xuất phát từ TP HCM (VN1400 – 2014)

Chuyến bay: VN1400
Giá từ: 
1.765.000 đ 
Giờ bay: 8:10 Giờ đến: 10:00
Tần xuất: Hàng ngày
Khởi hành: Tp Hồ Chí Minh (SGN)

Vé máy bay đi Tuy Hòa xuất phát từ TP HCM (VN8442 – 2014)

Vé máy bay đi Tuy Hòa xuất phát từ TP HCM (VN8442 – 2014)

Chuyến bay: VN8442
Giá từ: 
1.160.000 đ 
Giờ bay: 14:50 Giờ đến: 16:05
Tần xuất: Hàng ngày
Khởi hành: Tp Hồ Chí Minh (SGN)

Vé máy bay đi Chu Lai xuất phát từ TP HCM (VN8430 – 2014)

Vé máy bay đi Chu Lai xuất phát từ TP HCM (VN8430 – 2014)

Chuyến bay: VN8430
Giá từ: 
1.380.000 đ 
Giờ bay: 09:25 Giờ đến: 11:05
Tần xuất: Hàng ngày
Khởi hành: Tp Hồ Chí Minh (SGN)


Vé máy bay đi Huế xuất phát từ TP HCM (VN1370 – 2014)

Vé máy bay đi Huế xuất phát từ TP HCM (VN1370 – 2014)

Chuyến bay: VN1370
Giá từ: 
1.160.000 đ 
Giờ bay: 6:25 Giờ đến: 7:45
Tần xuất: Hàng ngày
Khởi hành: Tp Hồ Chí Minh (SGN)


Vé máy bay đi Hải Phòng xuất phát từ TP HCM (VN1188 – 2014)

Vé máy bay đi Hải Phòng xuất phát từ TP HCM (VN1188 – 2014)

Chuyến bay: VN1188
Giá từ: 
1.160.000 đ 
Giờ bay: 9:35 Giờ đến: 11:35
Tần xuất: Hàng ngày
Khởi hành: Tp Hồ Chí Minh (SGN)

Vé máy bay đi Buôn Mê Thuột xuất phát từ TP HCM (VN1414 – 2014)

Vé máy bay đi Buôn Mê Thuột xuất phát từ TP HCM (VN1414 – 2014)

Chuyến bay: VN1414
Giá từ: 
1.160.000 đ 
Giờ bay: 16:40 Giờ đến: 17:40
Tần xuất: Hàng ngày
Khởi hành: Tp Hồ Chí Minh (SGN)

Vé máy bay đi Cà Mau xuất phát từ TP HCM (VN8061 – 2014)

Vé máy bay đi Cà Mau xuất phát từ TP HCM (VN8061 – 2014)

Chuyến bay: VN8061
Giá từ: 
1.160.000 đ 
Giờ bay: 05:55 Giờ đến: 06:55
Tần xuất: Hàng ngày
Khởi hành: Tp Hồ Chí Minh (SGN)

Vé máy bay đi Đà Lạt xuất phát từ TP HCM (VN1382 – 2014)

Vé máy bay đi Đà Lạt xuất phát từ TP HCM (VN1382 – 2014)

Chuyến bay: VN1382
Giá từ: 
1.050.000 đ 
Giờ bay: 19:25 Giờ đến: 20:15
Tần xuất: Hàng ngày
Khởi hành: Tp Hồ Chí Minh (SGN)

Vé máy bay đi Phú Quốc xuất phát từ TP HCM (VN1813 – 2014)

Vé máy bay đi Phú Quốc xuất phát từ TP HCM (VN1813 – 2014)

Chuyến bay: VN1813
Giá từ: 
1.050.000 đ 
Giờ bay: 7:10 Giờ đến: 8:15
Tần xuất: Hàng ngày
Khởi hành: Tp Hồ Chí Minh (SGN)

Vé máy bay đi Pleiku xuất phát từ TP HCM (VN1420 – 2014)

Vé máy bay đi Pleiku xuất phát từ TP HCM (VN1420 – 2014)

Chuyến bay: VN1420
Giá từ: 
1.050.000 đ 
Giờ bay: 14:20 Giờ đến: 15:40
Tần xuất: Hàng ngày
Khởi hành: Tp Hồ Chí Minh (SGN)


Vé máy bay đi Quy Nhơn xuất phát từ TP HCM (VN1392 – 2014)

Vé máy bay đi Quy Nhơn xuất phát từ TP HCM (VN1392 – 2014)

Chuyến bay: VN1392
Giá từ: 
1.160.000 đ 
Giờ bay: 07:45 Giờ đến: 08:55
Tần xuất: Hàng ngày
Khởi hành: Tp Hồ Chí Minh (SGN)

Vé máy bay đi Nha Trang xuất phát từ TP HCM (VN1350 – 2014)

Vé máy bay đi Nha Trang xuất phát từ TP HCM (VN1350 – 2014)

Chuyến bay: VN1350
Giá từ: 
1.050.000 đ 
Giờ bay: 06:00 Giờ đến: 07:00
Tần xuất: Hàng ngày
Khởi hành: Tp Hồ Chí Minh (SGN)

Vé máy bay đi Rạch Giá xuất phát từ TP HCM (VN1003 – 2014)

Vé máy bay đi Rạch Giá xuất phát từ TP HCM (VN1003 – 2014)

Chuyến bay: VN1003
Giá từ: 
610.000 đ 
Giờ bay: 05:55 Giờ đến: 06:45
Tần xuất: Hàng ngày
Khởi hành: Tp Hồ Chí Minh (SGN)

Vé máy bay đi Bangkok xuất phát từ TP Hồ Chí Minh

Vé máy bay đi Bangkok xuất phát từ TP Hồ Chí Minh

Chuyến bay: 
Giá từ: 
1.882.350 đ 
Giờ bay: 20:25 Giờ đến: 21:50
Tần xuất: Hàng ngày
Khởi hành: Tp Hồ Chí Minh (SGN)

Vé máy bay đi Kuala Lumpur xuất phát từ TP Hồ Chí Minh

Vé máy bay đi Kuala Lumpur xuất phát từ TP Hồ Chí Minh

Chuyến bay: TR2452
Giá từ: 
1.057.500 đ 
Giờ bay: 21:05 Giờ đến: 22:55
Tần xuất: Hàng ngày
Khởi hành: Tp Hồ Chí Minh (SGN)

Vé máy bay đi Singapore xuất phát từ TP Hồ Chí Minh

Vé máy bay đi Singapore xuất phát từ TP Hồ Chí Minh

Chuyến bay: 
Giá từ: 
1.057.500 đ 
Giờ bay: 11:05 Giờ đến: 14:00
Tần xuất: Hàng ngày
Khởi hành: Tp Hồ Chí Minh (SGN)

Vé máy bay đi Jakarta xuất phát từ TP Hồ Chí Minh

Vé máy bay đi Jakarta xuất phát từ TP Hồ Chí Minh

Chuyến bay: 
Giá từ: 
2.749.500 đ 
Giờ bay: 10:00 Giờ đến: 13:00
Tần xuất: Hàng ngày
Khởi hành: Tp Hồ Chí Minh (SGN)

Vé máy bay đi Mỹ xuất phát từ Hà Nội

Vé máy bay đi Mỹ xuất phát từ Hà Nội

Chuyến bay: 
Giá từ: 
21.192.300 đ 
Giờ bay: 16:50 Giờ đến: 00:40
Tần xuất: Hàng ngày
Khởi hành: Hà Nội (HAN)


Vé máy bay đi Mỹ xuất phát từ TP Hồ Chí Minh

Vé máy bay đi Mỹ xuất phát từ TP Hồ Chí Minh

Chuyến bay: 
Giá từ: 
21.689.000 đ 
Giờ bay: 19:06 Giờ đến: 21:40
Tần xuất: Hàng ngày
Khởi hành: Tp Hồ Chí Minh (SGN)

Vé máy bay Jetstar Pacific đi Phú Quốc từ TP HCM dịp 30-4 & 1-5

Vé máy bay Jetstar Pacific đi Phú Quốc từ TP HCM dịp 30-4 & 1-5

Chuyến bay: 
Giá từ: 
3.400.000 đ 
Giờ bay: 14:10 Giờ đến: 15:05
Tần xuất: Hàng ngày
Khởi hành: Tp Hồ Chí Minh (SGN)

Vé máy bay VietJet Air đi Phú Quốc từ TP HCM dịp 30-4 & 1-5

Vé máy bay VietJet Air đi Phú Quốc từ TP HCM dịp 30-4 & 1-5

Chuyến bay: 
Giá từ: 
3.100.000 đ 
Giờ bay: 8:40 Giờ đến: 9:35
Tần xuất: Hàng ngày
Khởi hành: Tp Hồ Chí Minh (SGN)

Vé Jetstar Pacific đi Phú Quốc từ TP HCM dịp 30-4 & 1-5 giá rẻ

Vé Jetstar Pacific đi Phú Quốc từ TP HCM dịp 30-4 & 1-5 giá rẻ

Chuyến bay: 
Giá từ: 
2.000.000 đ 
Giờ bay: 14:10 Giờ đến: 15:05
Tần xuất: Hàng ngày
Khởi hành: Tp Hồ Chí Minh (SGN)

Vé máy bay VietJet Air đi Nha Trang từ TP HCM dịp 30-4 & 1-5

Vé máy bay VietJet Air đi Nha Trang từ TP HCM dịp 30-4 & 1-5

Chuyến bay: 
Giá từ: 
2.600.000 đ 
Giờ bay: 11:40 Giờ đến: 12:35
Tần xuất: Hàng ngày
Khởi hành: Tp Hồ Chí Minh (SGN)

Vé Khứ Hồi Jetstar Pacific đi Phú Quốc từ TP HCM giá Siêu Rẻ

Vé Khứ Hồi Jetstar Pacific đi Phú Quốc từ TP HCM giá Siêu Rẻ

Chuyến bay: 
Giá từ: 
1.500.000 đ 
Giờ bay: 12:55 Giờ đến: 1:50
Tần xuất: Hàng ngày
Khởi hành: Tp Hồ Chí Minh (SGN)